વરસાદના છાંટા શીખવે છે કે...

  • July 04, 2017
  • by
વરસાદના છાંટા શીખવે છે કે
જિંદગીની સૌથી અદભૂત ક્ષણો પકડી શકાતી નથી,
ફક્ત માણી શકાય છે....

શુભ સવાર
જય સ્વામીનારાયણ

At whatsappjokes.in, we give our day-to-day site visitors with a huge series of funny Gujarati jokes, Hindi jokes, Shayari, and chutkule (चुटकुले). It also now easy to share these funny jokes via WhatsApp share button, so that you can quickly deliver these as SMS or message to your buddies and make them laugh.

0 comments:

Post a Comment