મેં ભગવાન નો દરવાજો ખખડાવ્યો

  • July 04, 2017
  • by
#સુપ્રભાત
મેં ભગવાન નો દરવાજો ખખડાવ્યો
તો અવાઝ આવ્યો
શું જોવે છે
મેં કીધું ભરપૂર આયુષ્ય
અને
સુખ જોવે છે
તો અવાઝ આવ્યો
કોના માટે ?
મેં કીધું
અત્યારે જે આ મેસેજ વાંચી રહ્યો છે
તે મીઠા વ્યક્તિ માટે...

*GOOD MORNING*

At whatsappjokes.in, we give our day-to-day site visitors with a huge series of funny Gujarati jokes, Hindi jokes, Shayari, and chutkule (चुटकुले). It also now easy to share these funny jokes via WhatsApp share button, so that you can quickly deliver these as SMS or message to your buddies and make them laugh.

0 comments:

Post a Comment